Scopul Bisericii Creștine "Betania" Essen

Scopul Bisericii Creștine "Betania" Essen este să formeze creștini autentici pe

care să-i boteze și să-i învețe să se închine lui Dumnezeu și să slujească oamenilor, proclamând principiile Evangheliei pentru înnoirea minții prin pocăință.

Astfel Biserica Creștină "Betania" Essen există pentru a se închina lui

Dumnezeu în fiecare zi, pentru a-L prezenta pe Isus Cristos semenilor în fiecare zi, învătând și motivând pe fiecare om nascut din nou a fi parte a Bisericii prin slujire și ajutarea oamenilor din jur.

În acest fel, Biserica Creștină "Betania" este mai puternică prin închinare,

mai  mare prin evanghelizare, mai caldă prin părtașie, mai profunda prin ucenicie, mai practică prin slujire.  Coloseni 1.28

Program:

Duminică:

orele

15:00 - 17:30

Sâmbătă Repetiții:

orele

18:00 - 20:00

Pslamul 90:12

 

''Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!''