Viziunea Bisericii Creștine "Betania" Essen

Viziunea Bisericii Creștine "Betania" Essen este de a face cunoscut pe

Dumnezeu într-o maniera relevantă contextului contemporan. Prin fiecare lucrare, misiune și slujire a noastră, dorim să-i aducem pe creștinii născuți din nou mai aproape de Dumnezeu și pe necredinciosi într-o relație mântuitoare cu Cristos.

   Scopul nostru este să arătăm cum principiile Scripturii și ale credinței în Dumnezeu se pot aplica în viața de zi cu zi.

De aceea, viziunea Bisericii Creștine "Betania" Essen este un cadru relevant

și prielnic , care să ajute la extinderea Împărăției lui Dumnezeu prin dezvoltarea de lucrări prin slujire cu impact în cultura și în societatea contemporană.

Biserica Creștină "Betania" Essen este o comunitate de ucenici ai lui Hristos

dedicată glorificării lui Dumnezeu prin: MATURITATE, MĂRTURIE ȘI MISIUNE.

Program:

Duminică:

orele

15:00 - 17:30

Sâmbătă Repetiții:

orele

18:00 - 20:00

Pslamul 90:12

 

''Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!''